Khải Thành Beauty Supply

Sản Phẩm Sale Trong Tháng

Thời Gian Sale Còn
Thuốc Uốn Đa Năng Sophia Thuốc Uốn Đa Năng Sophia
Sữa Tắm Lifebuoy Sữa Tắm Lifebuoy
Hấp Túi Collagen CALUO.BER 500ml Hấp Túi Collagen CALUO.BER 500ml
Dưỡng Bóng Biotin Voudioty 60ml Dưỡng Bóng Biotin Voudioty 60ml
Hấp Túi Vita Keratin 1000ml Hấp Túi Vita Keratin 1000ml
Cân Thuốc Cx-Series 5000g Cân Thuốc Cx-Series 5000g
Nhuộm New Kafen Cherry Nhuộm New Kafen Cherry
Máy Ép Uốn K&K QY-1102 Máy Ép Uốn K&K QY-1102
Máy Ép K&K  QY-1124 Máy Ép K&K  QY-1124
Máy Xăm Pen Tích Điện - Lola Air Pro Máy Xăm Pen Tích Điện - Lola Air Pro
Máy Xăm Pen E2 Mini Máy Xăm Pen E2 Mini
13%
1.300.000₫ 1.500.000₫
Vitamin A&D - Bịch 100pcs Vitamin A&D - Bịch 100pcs
Biến Áp Meka Biến Áp Meka
10%
450.000₫ 500.000₫
Biến Áp ED860 Biến Áp ED860
14%
600.000₫ 700.000₫
Kim Cartridge Mast Kim Cartridge Mast
220.000₫
Mực Thanh Lý Mực Thanh Lý
100.000₫
Mực Xăm Eternal 4oz Mực Xăm Eternal 4oz
Mực Xăm Eternal 1oz Mực Xăm Eternal 1oz
Máy Xăm Pen ANGEL PMU Máy Xăm Pen ANGEL PMU
17%
1.500.000₫ 1.800.000₫
Biến Áp Critical CX-1 Biến Áp Critical CX-1
27%
4.000.000₫ 5.500.000₫
Giường Xăm 3 Khúc Giường Xăm 3 Khúc
3.300.000₫
Set Pen Soulnova PMU Set Pen Soulnova PMU
14%
3.000.000₫ 3.500.000₫
Máy Xăm - Pen Elite Revo Máy Xăm - Pen Elite Revo
45%
3.000.000₫ 5.500.000₫
Pen EZ - HKSP Pen EZ - HKSP
45%
3.000.000₫ 5.500.000₫
Máy Xăm Giant Sun - 8650 (Đen) Máy Xăm Giant Sun - 8650 (Đen)
Máy Xăm Giant Sun - 8650/CP (Vàng) Máy Xăm Giant Sun - 8650/CP (Vàng)
Máy Xăm Pen Tích Điện - Lola Air Pro Máy Xăm Pen Tích Điện - Lola Air Pro
Máy Xăm Black Pearl 3 Máy Xăm Black Pearl 3
19%
2.500.000₫ 3.100.000₫
Máy Xăm Pen GT-6 Máy Xăm Pen GT-6
2.000.000₫
Máy Xăm - Pen Elite Revo Máy Xăm - Pen Elite Revo
45%
3.000.000₫ 5.500.000₫
Pen EZ - HKSP Pen EZ - HKSP
45%
3.000.000₫ 5.500.000₫
Máy Xăm Black Pearl 3 Máy Xăm Black Pearl 3
19%
2.500.000₫ 3.100.000₫
Máy Xăm Rotary Diamond Máy Xăm Rotary Diamond
Máy Xăm Rotary Wuko Máy Xăm Rotary Wuko
29%
2.500.000₫ 3.500.000₫
Máy Xăm - Rotary AVA C1A Máy Xăm - Rotary AVA C1A
33%
2.000.000₫ 3.000.000₫
Rotary Valour Rotary Valour
33%
2.000.000₫ 3.000.000₫
Máy Rotary A2 Máy Rotary A2
20%
2.000.000₫ 2.500.000₫
Máy Xăm KTS Sexy Brows 2.0 Máy Xăm KTS Sexy Brows 2.0
20%
1.600.000₫ 2.000.000₫
Máy Xăm Magic Mirrow Máy Xăm Magic Mirrow
20%
1.600.000₫ 2.000.000₫
Máy Xăm ATM023 - Shader Máy Xăm ATM023 - Shader
35%
1.300.000₫ 2.000.000₫
Máy Xăm PD005 - Shader Máy Xăm PD005 - Shader
35%
1.300.000₫ 2.000.000₫
Máy Xăm PD044 - Liner Máy Xăm PD044 - Liner
50%
750.000₫ 1.500.000₫
Máy Xăm PD035 - Liner Máy Xăm PD035 - Liner
50%
750.000₫ 1.500.000₫
Máy Xăm PD034 - Shader Máy Xăm PD034 - Shader
50%
750.000₫ 1.500.000₫
Máy Xăm PD023 - Liner Máy Xăm PD023 - Liner
50%
750.000₫ 1.500.000₫
Máy Xăm PD022 - Liner Máy Xăm PD022 - Liner
50%
750.000₫ 1.500.000₫
Máy Xăm PD021 - Shader Máy Xăm PD021 - Shader
50%
750.000₫ 1.500.000₫
Set Máy Xăm Rotary Set Máy Xăm Rotary
50%
500.000₫ 1.000.000₫
Máy Xăm PD011 - Shader Máy Xăm PD011 - Shader
50%
500.000₫ 1.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy