Khải Thành Beauty Supply

Tông Chấn Viền Kemei 1948 Tông Chấn Viền Kemei 1948
Tông Chấn Viền Lence Pro Tông Chấn Viền Lence Pro
Tông Chấn Viền Kemei 2231 Tông Chấn Viền Kemei 2231
Tông Chấn Viền BaByLiss Gold FX Tông Chấn Viền BaByLiss Gold FX
Tông Chấn Viền Kemei 2299 Tông Chấn Viền Kemei 2299
17%
250.000₫ 300.000₫
Dầu Cặp Nelly Eliza-Collagen Dầu Cặp Nelly Eliza-Collagen
Dầu cặp Vaccine Dầu cặp Vaccine
380.000₫
Dầu Cặp Matanee Dầu Cặp Matanee
430.000₫
Dầu Cặp Pure Collagen Dầu Cặp Pure Collagen
Tông Chấn Viền Cera Magic A14 Tông Chấn Viền Cera Magic A14
Kim Cartridge Mast Kim Cartridge Mast
230.000₫
Mực Thanh Lý Mực Thanh Lý
100.000₫
Mực Xăm Eternal 4oz Mực Xăm Eternal 4oz
Mực Xăm Eternal 1oz Mực Xăm Eternal 1oz
Pen Angel PMU Pen Angel PMU
1.800.000₫
Pen EZ Defender 2in1 Pen EZ Defender 2in1
2.500.000₫
Bàn Tattoo Nhỏ Bàn Tattoo Nhỏ
850.000₫
Set Pen GT6 + Biến Áp Mini KT Set Pen GT6 + Biến Áp Mini KT
4%
2.350.000₫ 2.440.000₫
Dưỡng Balm Tattoo Dragon's Blood Dưỡng Balm Tattoo Dragon's Blood
Set Pen GT-Mini + Biến Áp Mini KT Set Pen GT-Mini + Biến Áp Mini KT
4%
2.350.000₫ 2.440.000₫
Máy Xăm - Pen Elite Revo Máy Xăm - Pen Elite Revo
13%
4.800.000₫ 5.500.000₫
Biến Áp - CX-1 Biến Áp - CX-1
18%
4.500.000₫ 5.500.000₫
Pen EZ - HKSP Pen EZ - HKSP
18%
4.500.000₫ 5.500.000₫
Set Pen Soulnova PMU Set Pen Soulnova PMU
3.500.000₫
Giường Xăm 3 Khúc Giường Xăm 3 Khúc
3.300.000₫
Máy Xăm Giant Sun - 8650 (Đen) Máy Xăm Giant Sun - 8650 (Đen)
Máy Xăm Giant Sun - 8650/CP (Vàng) Máy Xăm Giant Sun - 8650/CP (Vàng)
Set Pen GT6 + Biến Áp Aurora Set Pen GT6 + Biến Áp Aurora
4%
2.600.000₫ 2.700.000₫
Set Pen GT-Mini + Biến Áp Aurora Set Pen GT-Mini + Biến Áp Aurora
4%
2.600.000₫ 2.700.000₫
Máy Xăm Black Pearl 3 Máy Xăm Black Pearl 3
Máy Xăm - Pen Elite Revo Máy Xăm - Pen Elite Revo
13%
4.800.000₫ 5.500.000₫
Pen EZ - HKSP Pen EZ - HKSP
18%
4.500.000₫ 5.500.000₫
Máy Xăm Rotary Wuko Máy Xăm Rotary Wuko
3.500.000₫
Máy Xăm - Rotary AVA C1A Máy Xăm - Rotary AVA C1A
Rotary Valour Rotary Valour
3.000.000₫
Set Pen GT6 + Biến Áp Aurora Set Pen GT6 + Biến Áp Aurora
4%
2.600.000₫ 2.700.000₫
Set Pen GT-Mini + Biến Áp Aurora Set Pen GT-Mini + Biến Áp Aurora
4%
2.600.000₫ 2.700.000₫
Máy Xăm Black Pearl 3 Máy Xăm Black Pearl 3
Máy Xăm Rotary Diamond Máy Xăm Rotary Diamond
Máy Rotary A2 Máy Rotary A2
2.500.000₫
Set Pen GT6 + Biến Áp 7 Màu Set Pen GT6 + Biến Áp 7 Màu
4%
2.400.000₫ 2.490.000₫
Set Pen GT-Mini + Biến Áp 7 Màu Set Pen GT-Mini + Biến Áp 7 Màu
4%
2.400.000₫ 2.490.000₫
Set Pen GT6 + Biến Áp Mini KT Set Pen GT6 + Biến Áp Mini KT
4%
2.350.000₫ 2.440.000₫
Set Pen GT-Mini + Biến Áp Mini KT Set Pen GT-Mini + Biến Áp Mini KT
4%
2.350.000₫ 2.440.000₫
Máy Xăm ATM023 - Shader Máy Xăm ATM023 - Shader
Máy Xăm PD005 - Shader Máy Xăm PD005 - Shader
Máy Xăm KTS Sexy Brows 2.0 Máy Xăm KTS Sexy Brows 2.0
Máy Xăm Magic Mirrow Máy Xăm Magic Mirrow
1.800.000₫
Set Pen Duke K2 + Biến Áp Mini KT Set Pen Duke K2 + Biến Áp Mini KT
5%
1.550.000₫ 1.640.000₫
Máy Xăm PD044 - Liner Máy Xăm PD044 - Liner
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy