Thuốc Tê

Tê - Vi Kim HQ Tê - Vi Kim HQ
450.000₫
Tê - 30g Tê - 30g
320.000₫
Tê Tag #45 - N Tê Tag #45 - N
250.000₫
Tê - Xịt Lidocain Tê - Xịt Lidocain
Tê Bò Cạp Tê Bò Cạp
180.000₫
Tê - Trắng 10g Tê - Trắng 10g
100.000₫
Tê Bò Cạp II Tê Bò Cạp II
70.000₫
Tê Nước Oleva Tê Nước Oleva
60.000₫
Tê TKTX Đỏ 40% Tê TKTX Đỏ 40%
60.000₫
Tê - Dán Oleva Tê - Dán Oleva
45.000₫
Tê Không Hình Tê Không Hình
20.000₫
Tê Dán PCD Tê Dán PCD
20.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: