Thuốc Tê

Tê Blue Gel Tê Blue Gel
950.000₫
Tê - Vi Kim HQ Tê - Vi Kim HQ
450.000₫
Tê - 30g Tê - 30g
320.000₫
Xịt Bactine 5oz Xịt Bactine 5oz
320.000₫
Tê Tag #45 - N Tê Tag #45 - N
300.000₫
Tê - Xịt Lidocain Tê - Xịt Lidocain
Tê - Trắng 10g Tê - Trắng 10g
100.000₫
Tê Bò Cạp II Tê Bò Cạp II
70.000₫
Tê - TKTX Xanh 40% Tê - TKTX Xanh 40%
Tê Nước Oleva Tê Nước Oleva
60.000₫
Tê TKTX Đỏ 40% Tê TKTX Đỏ 40%
60.000₫
Tê - Dán Oleva Tê - Dán Oleva
45.000₫
Tê - Dán Kiay Tê - Dán Kiay
30.000₫
Tê Không Hình Tê Không Hình
20.000₫
Tê Dán PCD Tê Dán PCD
20.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: