Sale Dụng Cụ Xăm Hình

Mực Eternal Deep Red (EPR) Mực Eternal Deep Red (EPR)
60%
100.000₫ 250.000₫
Mực Eternal Plum (EPR) Mực Eternal Plum (EPR)
60%
100.000₫ 250.000₫
Mực Eternal Purple Conc (EPR) Mực Eternal Purple Conc (EPR)
Mực Eternal Olive (EPR) Mực Eternal Olive (EPR)
Mực Eternal Magenta (EPR) Mực Eternal Magenta (EPR)
Mực Eternal Dusty Rose (EPR) Mực Eternal Dusty Rose (EPR)
Mực Eternal Ochre (EPR) Mực Eternal Ochre (EPR)
Mực Eternal Periwinkle (EPR) Mực Eternal Periwinkle (EPR)
Mực Eternal Flest Tone (EPR) Mực Eternal Flest Tone (EPR)
Mực Eternal Green Conc (EPR) Mực Eternal Green Conc (EPR)
Mực Eternal Spearmint (EPR) Mực Eternal Spearmint (EPR)
Mực Eternal Golden Yellow (EPR) Mực Eternal Golden Yellow (EPR)
Mực Eternal Avocado (EPR) Mực Eternal Avocado (EPR)
Mực Eternal Light Purple (EPR) Mực Eternal Light Purple (EPR)
Set Máy Xăm Rotary Set Máy Xăm Rotary
20%
800.000₫ 1.000.000₫
Máy Xăm PD007 - Dual Máy Xăm PD007 - Dual
20%
800.000₫ 1.000.000₫
Máy Xăm PD011 - Shader Máy Xăm PD011 - Shader
30%
700.000₫ 1.000.000₫
Máy Xăm PD012 - Shader Máy Xăm PD012 - Shader
30%
700.000₫ 1.000.000₫
Máy Xăm PD024 - Dual Máy Xăm PD024 - Dual
20%
800.000₫ 1.000.000₫
Tay Cartridge Inox EZ Tay Cartridge Inox EZ
14%
300.000₫ 350.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: