Kim TM Phổ Thông

Kim Đốt Ruồi (Mảnh) Kim Đốt Ruồi (Mảnh)
Kim TM 1R (0.4) Kim TM 1R (0.4)
5.000₫
Kim TM 1R (0.35) Kim TM 1R (0.35)
5.000₫
Kim TM 7F Kim TM 7F
15.000₫
Kim TM 5F Kim TM 5F
15.000₫
Kim TM 5R Kim TM 5R
15.000₫
Kim TM 3R Size (0.4) Kim TM 3R Size (0.4)
Kim TM 1R (0.3) - Hộp Kim TM 1R (0.3) - Hộp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: